28.06.2022

Economie și finanțe

genkogen

Economie și finanțe

Un prim pas în promovarea companiei la nivel internațional este traducerea documentației economice, financiare într-o limbă străină. Adesea, de calitatea traducerii depinde reputația profesională a companiei, precum și poziția acesteia pe piață.

Traducerea textelor economice și financiare este una dintre cele mai grele traduceri, care necesită o atenție și o concentrare maximă. Un număr mare de cifre, operațiuni complexe, tabele și grafice, precum și o abundență de termeni speciali – aceasta este doar o parte din problemele cu care se confruntă traducătorul.

Biroul de traduceri ”AFIM” acordă o atenție deosebită traducerii textelor economice și financiare. Noi dispunem de o diviziune separată a traducătorilor care efectuează doar traduceri în domeniul economiei și al finanțelor. Toți au o experiență îndelungată în acest domeniu și posedă terminologia specială, mulți dintre ei au făcut studii economice, iar unii au făcut stagiare în străinătate. Datorită profesionalismului și a muncii intense a traducătorilor noștri, biroul de traduceri ”AFIM” poate fi mândru de calitatea traducerii în domeniile cum ar fi:

  • Documente și reglementări bancare
  • Rapoarte financiare și de audit
  • Acte normative privind contabilitatea și impozitarea
  • Planuri de afaceri și documentația strategică
  • Rapoarte anuale și trimestriale
  • Relațiile economice externe cu investitorii străini
  • Documentațiile de proiect și reviste financiare
  • Marketing și management financiar
  • Acorduri de comerț și industrie
  • Documentația organelor financiare internaționale etc.

Economia și finanțele sunt unele dintre domeniile care se află în continuă dezvoltare. Ca urmare, apar noi termeni, denumiri, abrevieri și prescurtări care nu sunt atât de ușor de tradus în limba dorită. Neologismele care apar adesea pot fi confuze pentru un traducător experimentat. În afară de aceasta, un traducător experimentat de texte economice și financiare ar trebui să fie întotdeauna la curent cu toate amendamentele în domeniul economiei și al finanțelor.

Biroul de traduceri ”AFIM” face față cu succes acestei probleme. Traducătorii departamentului nostru de economie și finanțe participă în mod regulat la cursuri, seminare și conferințe naționale și internaționale care au ca scop rezolvarea problemei dificultăților de traducere și îmbunătățirea calității serviciilor de traducere. De asemenea, avem un program de schimb de experiență cu colegii noștri din străinătate.

Biroul de traduceri ”AFIM” efectuează interpretariat consecutiv și simultan al conferințelor și al simpozioanelor în ceea ce privește temelor financiare și economice. De asemenea, noi oferim servicii de însoțire individuală a clienților la negocieri, întâlniri, la semnarea documentelor cu caracter economic sau financiar.

Documentația financiară și economică, de regulă, necesită respectarea confidențialității. Una dintre principalele clauze ale contractului încheiat cu biroul de traduceri ”AFIM” este CONFIDENȚIALITATEA. Nedivulgarea informațiilor clienților este unul dintre principiile de bază ale activității noastre.

Adresându-vă biroului de traduceri ”AFIM”, veți putea fi întotdeauna sigur de calitatea traducerilor noastre economice și financiare ce nu vă va lăsa să regretați alegerea.