22.02.2020

Servicii juridice

genkogen

Una dintre activitățile companiei noastre este prestarea serviciilor juridice. Juriștii companiei noastre sunt profesioniști de înaltă calificare, cu o experiență îndelungată în domeniul dreptului civil, fiscal, corporativ și a muncii. Dacă veți apela la noi, veți fi mulțumiți de calitatea serviciilor noastre și de nivelul de profesionalism al juriștilor noștri. Noi suntem în măsură să rezolvăm cele mai complexe probleme juridice cu care vă puteți confrunta. Gama activităților noastre cuprinde prestarea următoarelor servicii juridice:

Înregistrarea societăților pe acțiuni, societăților cu răspundere limitată, întreprinderilor individuale la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova.

 • Consultanță privind înregistrarea de stat a întreprinderilor (SA, SRL, ÎI).
 • Pregătirea setului de documente pentru înregistrarea de stat a întreprinderii.
 • Reprezentarea intereselor clientului la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova.
 • Obținerea tuturor documentelor constitutive și de înregistrare (statutul, decizia Camerei Înregistrării de Stat, extrasul din Registrul de Stat).
 • Confecționarea ștampilei.

Înregistrarea modificărilor în documentele constitutive.

 • Modificarea denumirii întreprinderii.
 • Schimbarea administratorului.
 • Schimbarea adresei juridice (sediului social).
 • Modificarea valorii capitalului social.
 • Schimbarea componenței asociaților / fondatorilor.
 • Modificarea (completarea) tipurilor de activitate.

Consultanță juridică și asistență juridică a activităților comerciale.

 • Consultanță verbală sau scrisă în domeniul dreptului civil, muncii și cel fiscal sub forma unei concluzii detaliate și cu trimiteri la anumite norme juridice.
 • Organizarea adunărilor SA și SRL. Consultanță privind desfășurarea ședințelor, perfectarea documentelor necesare (procese verbale, decizii, hotărâri, avize etc.).
 • Expertiza juridica a documentelor prezentate de client în scopul corespunderii legislației în vigoare, indicând posibile riscuri de încălcare a drepturilor și intereselor legitime ale clientului, cu recomandări în privința eliminării încălcărilor și necorespunderilor depistate.
 • Perfectarea contractelor, reclamațiilor, cererilor, revendicărilor și a altor documente de natură juridică.
 • Asistența juridica în cadrul tranzacțiilor imobiliare. Stabilirea legalității obiectelor imobile, absenței oricăror restricții sau grevări. Optimizarea impozitării la încheierea tranzacțiilor imobiliare. Înregistrarea drepturilor asupra obiectelor imobiliare în organele cadastrale.

 

Reprezentarea clientului în instanțe de judecată.

 • Perfectarea cererilor de chemare în judecată, cererilor de apel și de recurs, obținerea probelor pentru prezentarea lor în procesul civil.
 • Consultarea clientului în cadrul examinării dosarului civil în instanță.
 • Participarea nemijlocită a juristului nostru la ședințele de judecată.

 

Valoarea remunerației pentru serviciile noastre este stabilită în fiecare caz aparte prin negocieri. Valoarea remunerației depinde de complexitatea problemei care trebuie rezolvată și de timpul necesar pentru rezolvarea acesteia.