28.06.2022

Supralegalizarea și apostilarea documentelor

genkogen

Supralegalizarea și apostilarea documentelor

Biroul de traduceri ”AFIM” vă va ajuta să vă familiarizați cu cerințele de bază privind legalizarea documentelor, de asemenea vă va scuti de proceduri obositoare și de cozi lungi, efectuând legalizarea documentelor și traducerea acestora. În această secțiune noi vom încerca să vă explicăm în termeni generali procedura de supralegalizare (legalizare consulară) a documentelor, vom specifica lista țărilor pentru care se aplică procedura simplificată de legalizare – apostilare, precum și lista țărilor pentru care nu este necesară legalizarea documentelor.

Juristul nostru vă va susține interesele Dumneavoastră în fața organelor de stat ale Republicii Moldova în vederea obținerii documentelor necesare pentru Dumneavoastră și legalizarea lor ulterioară.

 

Supralegalizărea (Legalizarea consulară)

Legalizarea consulară este o certificare a conformității documentelor cerințelor legale ale anumitului stat și reprezintă de regulă autentificarea semnăturii funcționarului public și a ștampilei aplicate pe document în vederea utilizării acestuia din urmă pe teritoriul unui alt stat.

 

Documente emise în Republica Moldova și destinate utilizării lor în străinătate

Documentele emise în Republica Moldova de către organele statale sau cu participarea acestora și destinate utilizării în străinătate sunt legalizate de către Direcția Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (în continuare MAEIE RM). Pentru legalizarea diferitelor categorii de documente, sunt necesare diferite seturi de documente, precum și respectarea diferitelor proceduri care precedă legalizarea. De regulă, în scopul legalizării documentelor, se prezintă următoarele documente:

 • Cerere
 • Originalul sau copia documentului (în funcție de categoria documentului)
 • Buletinul de identitate sau procura dacă documentele sunt prezentate prin persoana împuternicită (mandatar)

n funcție de categoria documentului supus legalizării de MAEIE RM este necesară legalizarea preliminară a acestuia sau de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sau de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, sau de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, sau de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. După legalizarea documentului de Direcția Afaceri Consulare a MAEIE RM, acesta va fi legalizat de consulatul statutului în care acesta urmează a fi utilizat.

 

Documente străine destinate utilizării în Republica Moldova

Documentele emise de autoritățile străine sau cu participarea acestora și destinate utilizării lor în Republica Moldova urmează a fi legalizate în prealabil de instituția consulară a Republicii Moldova aflată în statul din care provin documentele respective. In cazul în care aceste documente nu au fost legalizate de instituția consulară respectivă a Republicii Moldova, acestea urmează a fi legalizate întâi de instituția consulară a statului respectiv în Republica Moldova, iar ulterior de Direcția Afaceri Consulare a MAEIE RM.

 

Documente care urmează a fi prezentate la Direcția Afaceri Consulare a MAEIE RM, în scopul efectuării legalizării:

 • Cerere
 • Documentul în original, legalizat de instituția consulară a statului străin în Republica Moldova
 • Buletin de identitate, pașaport sau procură (dacă documentele sunt depuse de către o persoană împuternicită).

 

Nu pot fi legalizate documente care contravin legislației în vigoare a Republicii Moldova, emise cu încălcarea procedurii stabilite, precum și documente care nu pot fi scoase din țară.

 

Apostila – legalizarea simplificată

Convenția din 5 octombrie 1961 de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine le permite statelor semnatarilor acestei conivenții să aplice între ei o procedură simplificată de recunoaștere reciprocă a documentelor – apostila. Pentru Republica Moldova această procedură a intrat în vigoare din 16 martie 2007.

 

Lista statelor membri Convenției de la Haga:

Australia, Austria, Azerbaidjan (Convenția nu a intrat în vigoare între Azerbaidjan, pe de o parte și Germania pe de altă parte), Albania, Samoa Americană, Andorra, Antigua și Barbuda, Antilele Olandeze, Argentina, Armenia, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Belarus, Belgia, Bermude, Bolivia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Zona Antarctică Britanică, Insulele Virgine Americane, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Burundi, Vanuatu, Marea Britanie, Ungaria, Venezuela, Guadelupa, Guatemala, Guyana Franceză, Germania, Guernsey, Gibraltar, Honduras, Grenada, Grecia, Georgia (Convenția nu se aplică de facto în privința documentelor executate în Abhazia și Osetia de Sud), Guam, Danemarca, Jersey, Dominica, Republica Dominicană, Israel, India, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Capul Verde, Kazahstan, Insulele Cayman, Cipru, China (se aplică doar în privința Hong Kong și Macao), Columbia, Republica Coreea, Kosovo, Costa Rica, Kîrgîzstan, Oman, Insulele Cook, Letonia, Lesotho, Liberia (Convenția nu a intrat vigoare între Liberia, pe de o parte, și Belgia, Germania pe de altă parte), Lituania , Liechtenstein, Luxemburg, Mauritius, Mayotte, Macedonia, Malawi, Malta, Insulele Marshall, Mexic, Moldova (Convenția nu a intrat în vigoare între Republica Moldova, pe de o parte, și Germania, pe de altă parte), Monaco, Mongolia, Montserrat, Insula Man, Namibia, Regatul Țărilor de Jos, Nicaragua, Niue, Noua Zeelandă, Noua Caledonie, Norvegia, Panama, Paraguay, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, Reunion, Rusia, El Salvador, Samoa, San Marino, Sao Tome și Principe, Swaziland, Saint Pierre și Miquelon, Sfântul Vicențiu și Grenadinele, Sfântul Cristofor și Nevis, Sfânta Lucia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Surinam, Insulele Turks și Caicos, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Uzbekistan, Ucraina, Wallis și Futuna, Uruguay, Fiji, Finlanda, Insulele Falkland, Franța, Polinezia Franceză, Croația, Muntenegru, Republica Cehă, Chile, Elveția, Suedia, Ecuador, Estonia, Africa de Sud, Japonia.

 

Pentru aplicarea apostilei, la Direcția Apostilă din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova trebuiesc prezentate următoarele documente:

 • Cererea privind apostilarea documentului oficial
 • Documentul oficial însuși
 • Documentul de identitate
 • Confirmarea plății taxei de stat

 

În conformitate cu Convenția de la Haga, înlocuirea legalizării consulare cu apostila se aplică doar în privința documentelor oficiale care provin din țările participante la prezentul Acord.

În conformitate cu Convenția, sunt considerate ca fiind oficiale următoarele documente:

 • documente emise de o autoritate sau de un funcționar care se află sub jurisdicția statului, inclusiv documente emise de procuratură, de grefierul instanței sau de executorul judecătoresc;
 • acte administrative;
 • acte notariale;
 • mențiuni oficiale, cum ar fi mențiuni privind înregistrarea, vize care confirmă o anumită dată, certificarea semnăturii pe documentul care nu este autentificat de notar.

Convenția nu se aplică în privința:

 • actelor executate de agenți diplomatici sau consulari;
 • actelor administrative legate direct de o operațiune comercială sau vamală.

 

Scutire de la legalizare

Legalizarea consulară și apostila nu sunt necesare dacă între state este încheiat un acord internațional. Astfel, statele, inclusiv Republica Moldova, membrii Convenției cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22.11.1993 au convenit asupra recunoașterii reciproce a documentelor oficiale fără legalizarea lor consulară sau apostilare. În ceea ce privește astfel de documente, poate fi necesară doar traducerea lor în limba corespunzătoare și legalizarea notarială a traducerii. Membrii prezentei Convenții sunt următoarele state: Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Uzbekistan, Federația Rusă, Republica Tadjikistan, Republica Armenia, Ucraina, Republica Kârgâstan, Republica Moldova, Republica Azerbaidjan, Turkmenistan.

De asemenea, Republica Moldova a încheiat acorduri bilaterale cu unele state din care reiese recunoașterea reciprocă a documentelor oficiale fără legalizarea consulară sau apostilare. În ceea ce privește astfel de documente, poate fi necesară doar traducerea lor în limba corespunzătoare și legalizarea notarială a traducerii. Aceste state sunt: ​​România, Letonia, Lituania, Turcia1, Republica Cehă.

 

1Doar în privința documentelor emise de organele de drept.

Pentru mai multe informații despre legalizarea consulară și apostila, vă rugăm să contactați Biroul nostru. Juristul nostru vă va oferi o consultație calificată cu privire la situația Dumneavoastră. Pentru clienții biroului de traduceri ”AFIM” consultația este gratuită.