28.06.2022

Legalizarea notarială a traducerii

genkogen

Legalizarea notarială a traducerii

Biroul de traduceri ”AFIM” vă va ajuta să efectuați legalizarea notarială a traducerilor în cel mai scurt timp posibil. Conform Legii cu privire la notariat a Republica Moldova, notarul, pe lângă alte acte notariale, legalizează traducerea documentelor. La legalizarea traducerii, aceasta este atașată originalului documentului sau copiei legalizate de pe original.

 

Cerințele de bază pentru legalizarea notarială a traducerii:

 

  • Originalul documentului trebuie să fie emis în Republica Moldova*, să nu fie în contradicție cu legislația Republicii Moldova și să aibă putere juridică. Aceasta înseamnă că originalul documentului trebuie să fie emis de către autoritățile publice ale Republicii Moldova sau de către organizațiile non-guvernamentale înregistrate, certificat prin ștampilă și semnăturile corespunzătoare. În cazul în care originalul documentului este perfectat de către persoane fizice, acesta trebuie să conțină semnăturile părților și să fie executat în conformitate cu legislația în vigoare (contract, acord etc.). Traducerile operelor literare, extraselor din reviste, precum și altor documente asemănătoare nu pot fi legalizate.
  • În loc de originalul documentului poate fi prezentată copia de pe document cu condiția că copia să fie legalizată notarial sau să fie eliberată de o autoritate publică de la care provine documentul. În acest caz, copia documentului trebuie să fie făcută pe formularul autorităţii respective cu aplicarea ştampilei şi a semnăturii conducătorului, precum şi cu menţiunea că originalul documentului se află în autoritatea respectivă.
  • Legalizarea traducerii, respectiv legalizarea semnăturii traducătorului, se efectuează de către un notar la care este înregistrat traducătorul.
  • Dumneavoastră trebuie să prezentați pașaportul sau buletinul de identitate în original.

 

Biroul de traduceri ”AFIM” vă va oferi o legalizare notarială rapidă a traducerilor și vă va scuti de cozi obositoare. Noi prețuim timpul Dumneavoastră.

 

(Legislația în vigoare a Republicii Moldova prevede posibilitatea legalizării notariale a traducerii documentelor oficiale care provin din alte state cu condiția că aceste documente au fost apostilate sau supralegalizate)*.