28.06.2022

Interpretarea consecutivă

genkogen

Interpretarea consecutivă este una dintre tipurile de interpretare în care vorbitorul face o pauză, astfel încât interpretul să aibă timp să traducă ceea ce tocmai a fost spus. De obicei, acest tip de interpretare este utilizat la evenimente cu un număr limitat de participanți. Cu toate acestea, un avantaj mare aici este mobilitatea, adică posibilitatea deplasării grupului de discuții.

În biroul de traduceri ”AFIM”, interpretării consecutive i se acordă o atenție deosebită, deoarece acesta este principalul tip de interpretare al întâlnirilor oficiale și al briefingurilor. În același timp, acest tip de interpretare cere de la interpret o concentrație mare, precum și atenție, respectarea etichetei de afaceri, deținerea unui vocabular vast, de cel puțin două limbi, precum și inventivitatea, priceperea.

Printre dificultățile acestui tip de interpretare pot fi menționate necesitatea adaptării la textul original, astfel încât acesta să fie înțeles de publicul vizat, luarea în considerație a diferențelor dintre sensurile locuțiunilor în diferite limbi, obiectivitatea (inadmisibilitatea exprimării opiniei proprii) etc.

Una dintre cele mai importante cerințe în cadrul executării interpretariatului consecutiv este respectarea de către interpret a eticii de afaceri, ci și cea a interpretului. Aceasta înseamnă că interpretului îi aparține rolul unui mediator în cadrul negocierilor, care nu va permite repetarea erorilor vorbitorului și va ascunde confuzia interlocutorului. Cu toate acestea, interpretul nu trebuie să intervină în conversație și să exagereze sau să diminueze ceea ce s-a spus în cadrul acesteia.

In biroul de traduceri ”AFIM” interpretarea se efectuează doar de către interpreți calificați, care au trecut un curs special în acest domeniu. În scopul îmbunătățirii continui a calității serviciilor prestate și a capacității de a se orienta la nevoile clienților noștri, biroul de traduceri ”AFIM” organizează periodic seminare și cursuri de ridicare a nivelului profesional pentru interpreți specializați în domeniul interpretării consecutive. Noi colaborăm în mod constant cu colegii noștri din străinătate, facem schimb de experiența și de cunoștințe dobândite.

Biroul de traduceri ”AFIM” efectuează interpretare consecutivă în următoarele domenii:

  • Însoțirea în cadrul banchetelor, negocierilor de afaceri, briefing-urilor
  • Conferințe video și mese rotunde
  • Seminare și cursuri de ridicare a nivelului profesional, instalarea echipamentelor noi cu participarea specialiștilor din străinătate
  • Însoțirea în organele de drept și în instanțe de judecată
  • Traducerea de pe foaie
  • Servicii de ghid-interpret în Moldova și multe altele

Dacă planificați o întâlnire de afaceri cu parteneri străini sau organizarea unui eveniment cu participarea oaspeților străini – biroul de traduceri ”AFIM” vă stă mereu la dispoziția Dumneavoastră. Adresându-vă biroului de traduceri ”AFIM”, vă veți garanta succesul și veți rămâne plăcut surprinși de nivelul serviciilor noastre și de profesionalismul angajaților noștri. Iar prețurile noastre, să nu mai vorbim de reduceri și bonusuri pentru clienții noștri permanenți, vorbesc de la sine.