28.06.2022

Traducerea juridică

genkogen

Traducerea juridică

Viața modernă este imposibilă fără o lege. În fiecare zi sau chiar în fiecare oră, noi însene nu observăm cum participăm la tranzacții, fie că cumpăram un bilet la un concert sau încheiem un contract comercial important. Din cele mai străvechi timpuri, societatea și statul trăiesc după reguli speciale sau norme care permit reglementarea relațiilor dintre diferite grupuri sociale și păstrarea statului însuși.

În ziua de azi, traducerea juridică este una dintre cele mai necesare traduceri si în același timp este una dintre cele mai responsabile și grele pentru traducător. Pe lângă terminologia juridică, în acest tip de traducere, este important să fie luat în considerare și să fie păstrat formatul textului original, păstrată numerotarea secțiunilor, articolelor și clauzelor documentului juridic.

Biroul de traduceri ”AFIM” încredințează traducerile juridice doar traducătorilor de înaltă calificare, care cunosc terminologia juridică și dispun de o experiență îndelungată în acest domeniu. Ulterior, traducerea finalizată este transmisă juristului – redactor și ca urmare a acesteia, noi obținem un produs de calitate înaltă. În afară de aceasta noi executăm comenzi urgente, economisind timpul Dumneavoastră și, prin urmare, banii.

Biroul de traduceri ”AFIM” efectuează și interpretariatul juridic. Aceasta necesită de la interpret respectarea caracterului oficial, nedenaturarea faptelor, precum și respectarea eticii, respectarea tuturor normelor de interpretariat consecutiv sau simultan. Noi asigurăm escortarea cetățenilor străini la organele de stat, instanțele judecătorești și organizațiile neguvernamentale, precum și escortarea delegațiilor oficiale și a participanților la conferințele internaționale.

În anumite cazuri, după semnarea contractului de prestare a serviciilor de interpretariat, biroul de traduceri ”AFIM” vă va oferi un interpret personal pentru călătorii la conferințe și seminare internaționale.

 

Noi lucrăm cu multe limbi europene și facem traduceri juridice în următoarele domenii:

  • Proiecte legislative, acte legislative și normative
  • Procese judiciare, procese verbale ale ședințelor judiciare, hotărârile instanțelor de arbitraj și ale instanțelor internaționale
  • Cereri de chemare în judecată, documentația Curții Europene a Drepturilor Omului, documentarea altor organizații internaționale pentru drepturile omului
  • Conferințe, seminare și proiecte internaționale în domeniul dreptului
  • Negocieri, încheierea contractelor, tranzacțiilor
  • Acte de constituire, procese-verbale ale ședințelor, regulamente interne
  • Procuri, certificate de cazier judiciar, contracte etc.

 

Unul dintre noile produse ale biroului de traduceri ”AFIM” este serviciul de asistență în elaborarea contractelor cu partenerii din străinătate, precum și a diverselor tipuri de documente juridice pentru persoanele fizice în vederea ocupării locurilor de muncă în străinătate sau a stabilirii domiciliului în străinătate.

Biroul de traduceri ”AFIM” acordă asistență în autentificarea notarială a traducerilor. Acest serviciu este descris mai detaliat în secțiunea site-ului nostru Servicii adiționale → Legalizarea notarială.